Äriõigus
  • firmade asutamine, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine, likvideerimine, lõpetamine
  • ettevõtte võõrandamisprotseduuri nõustamine ja läbiviimine,
  • firmade ostu- või müügieelse juriidilise kontrolli läbivii- mine (due diligence)
  • füüsilisest isikust ettevõtjaks registreerimine
  • ärinime muutus
  • asukoha või aadressi muutus
  • põhikirja muutus
  • juhatuse või nõukogu muutus
  • osanike muutus
  • osa või aktsiakapitali muutus