Konsultatsioonid
 • äriplaanide koostamine
 • EL struktuurifondidest kaasrahastatavate toetusprojektide nõustamine
 • finants- ja maksukonsultatsioonid
 • juriidiliste ja füüsiliste isikute tulu maksustamine ja maksude planeerimine
 • nõuanded, maksukoormuse ja -riski vähendamiseks
 • riskianalüüs
 • firma väärtuse hindamine
 • bilansi analüüs
 • kasumiaruande analüüs
 • rahavoogude analüüs
 • maksevõime suhtarvud
 • kapitali struktuuri suhtarvud
 • efektiivsussuhtarvud
 • ettevõtte finantstervise määramine
 • kulude struktuur ja analüüs
 • investeeringute analüüs