Raamatupidamine
 • raamatupidamise sisseseadmine
 • ettevõtte raamatupidamise igapäevane korraldamine
 • eelnevate perioodide raamatupidamisarvestuse korrastamine
 • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • algdokumentide kirjendamine raamatupidamisregistrites
 • pearaamatu ja käibe-saldo aruannete igakuuline pidamine
 • ostu- ja müügireskonto pidamine
 • käibemaksuarvestus
 • palgaarvestus
 • kassaarvetus
 • põhivaraarvestus
 • komandeeringuaruannete koostamine
 • kuluaruannete koostamine
 • projekti-/ osakonna-/ objektiarvestus
 • alg- ja lõppbilansi koostamine
 • kasumiaruande koostamine
 • bilansi koostamine
 • maksudeklaratsioonide koostamine Maksuametile
 • dokumentatsiooni koostamine ja esitamine Haigekassale
 • esindamine Maksuametis ,Haigekassas, Pensioniametis, Tööhõiveametis, Äriregistris
 • arvete koostamine ja väljastamine kliendi nimel
 • raamatupidamise majandusaastaaruande ja nende lisade koostamine
 • füüsilisest isikust ettevõtjate tuludeklaratsioonide koostamine
 • raamatupidamisalased konsultatsioonid
 • maksualased konsultatsioonid
 • konsultatsioonid seoses osutatavate teenustega.
 • kliendi esindamine läbirääkimistes III isikuga raamatupidamistes küsimustes 
 • muud seonduvad teenused