Töökaitse
 • töötervishoiu alaste paberite koostamine
 • töökeskkonnaalased konsultatsioonid
 • tööohutusalase dokumentatsiooni vormistamine
 • riskianalüüside koostamine
 • ohutusjuhendite koostamine
 • sisekorraeeskirjade koostamine
 • ametijuhendite koostamine
 • enesekontrolli koostamine
 • tunnustamispaberite vormistamine
 • nõustamine isikukaitsevahendite osas
 • nõustamine töötajate tervisekontrolli läbiviimise osas